вВідео
Онлайн інструменти ДРВ

Розірви коло насильства

Скажи булінгу - НІ!

Енергоменеджмент - шлях до заощадження державного та місцевого бюджетів

нновини

Тимчасового положення

про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних)

земельних часток (паїв), та не успадкованих земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що входять до складу спадщини (яка може бути відумерлою)

 

1.Загальні положення

    1.1. Тимчасове положення про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв), та не успадкованих земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що входять до складу спадщини (яка може бути відумерлою) (надалі - Положення) розроблене відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про захист економічної конкуренції», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Указів Президента України: від 03 грудня 1999 р. № 1529/99 «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки»; від 02 лютого 2002 р. № 92/2002 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)»; від 13 вересня 2002 р. №830/2002 «Про внесення змін до статті   1 Указу Президента України від 2 лютого 2002 р. № 92»; від 19 серпня 2008 р. № 725/2008 «Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)»; постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. № 119 «Про порядок реєстрації договорів оренди земельної частки (паю)»; постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2004 р. № 220 «Про затвердження Типового договору оренди землі» (із змінами); Рекомендацій щодо виділення єдиним масивом земельних ділянок групі власників земельних часток (паїв), затверджених наказом Держкомзему України від 30 грудня 1999 р. № 130; Типового договору оренди земельної частки (паю), затвердженого наказом Держкомзему України від 17 січня 2000 р. № 5 та зареєстрованого в Мін'юсті України 23 лютого 2000 р. за № 101/4322.

Положення  спрямоване на:

забезпечення раціонального використання земельних часток;

запобігання використання самовільного зайняття земельних часток;

запобігання використання земельних часток не за цільовим призначенням;

 організацію регулювання правових засад порядку передачі районною державною адміністрацією, сільськими, селищною, міськими радами в оренду суб’єктам господарювання земельних часток із земель, що належали колективним сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам на праві колективної власності, для використання за цільовим призначенням, на строк до моменту отримання їх власниками документів, що підтверджують право власності на земельну ділянку;

 забезпечення належної плати за землю, відповідно до вимог Податкового Кодексу України;

дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів;

 відтворення земельних ресурсів, екологічної цінності природних ресурсів і набутих якостей земель. 

  1.2. Це Положення регулює:

порядок надання  Вижницькою районною державною адміністрацією (за межами населених пунктів) та сільськими, селищною, міськими радами (в межах населених пунктів) нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) в оренду, що знаходяться на території Вижницького району; 

порядок  надання  органами місцевого самоврядування – сільськими, селищною, міськими радами Вижницького району, Вижницькою районною державною адміністрацією  земельних ділянок  в оренду  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що входять до складу спадщини, яка може бути відумерлою, враховуючи  тих, що отримали державні акти;

порядок проведення Конкурсу на право укладення договору оренди, в разі подання двох або більше заяв на отримання в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) або/та земельних ділянок, що входять до складу спадщини, яка може бути відумерлою, враховуючи  тих, що отримали державні акти.

1.3    Подані в цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні : 

 Нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки власників земельних часток (паїв) – земельні ділянки після проведення зборів членів реформованого КСП щодо розподілу земельних ділянок, якщо:

земельні частки (паї), на які громадяни, котрі мають право на земельну частку (пай) відповідно до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю, не отримали сертифікати на право на земельну частку (пай) чи іншим чином не заявили свої права на земельну частку (пай);

земельні частки (паї), власники права на земельну частку (пай) яких померли, їх спадкоємці не прийняли спадщини, а термін дії договору оренди закінчився чи договір не був укладений;

до нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок власників земельних часток (паїв) не належать земельні частки (паї), термін договору оренди яких ще не закінчився. Якщо власник земельної ділянки, по якій укладено договори  оренди  землі,  помер,  то  за  цими  договорами  спадкоємці, які оформили  право  спадщини в установленому законом порядку, мають право отримувати орендну плату. І лише в разі закінчення терміну дії договору та неприйняття спадщини спадкоємцями, зазначені земельні частки (паї) набувають статусу невитребуваних;

земельні частки (паї), на які сертифікати на право на земельну частку (пай) отримані, але власники права не розпорядилися ним належним чином (не подана заява про виділення земельної ділянки в натурі для використання одноосібно, передачі в оренду чи для сумісного обробітку, тощо);

до нерозподілених (невитребуваних) не належать земельні ділянки у випадках, коли особа відмовилася від права на земельну частку (пай) до чи після проведення зборів по розподілу земельних ділянок. Такі земельні ділянки власників земельних часток (паїв) рішенням (розпорядженням) відповідних органів місцевого самоврядування чи органів виконавчої влади передаються до земель запасу.

 Неуспадковані земельні ділянки власників земельних часток (паїв) - земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що входять  до складу спадщини, яка може бути відумерлою :

земельні ділянки, власники яких отримали державні акти на право власності на земельну ділянку, померли, їх спадкоємці у встановленому законом порядку не прийняли спадщини, а термін дії договору оренди закінчився чи договір не був укладений.      

 2. Порядок надання сільською, селищною, міською радами чи районною державною адміністрацією нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

2.1. При передачі в оренду земельних ділянок власників земельних часток (паїв), які були запроектовані відповідно до проекту організації території земельних часток (паїв) реформованих колективних сільськогосподарських підприємствах, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, передаються окремо кожною земельною ділянкою з визначенням її меж в натурі (на місцевості) на підставі відповідної технічної документації. Документом, що посвідчує право на таку земельну ділянку власника земельної частки (паю), є сертифікат на право на земельну частку (пай).   

2.2. До нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) не належать земельні ділянки умовних кадастрових і фізичних гектарів, власники яких уклали договір оренди, померли, а термін договору оренди ще не закінчився. За цими договорами спадкоємці мають право на отримання  орендної плати або її грошової компенсації у встановленому законом порядку, відповідно до умов договору.

В разі не оформлення (не прийняття) спадщини в установленому законом порядку, або закінчення терміну дії договору оренди і неприйняття спадкоємцями  спадщини зазначені земельні частки (паї) та земельні ділянки  передаються в оренду як не витребувані відповідно до вимог цього Положення.

2.3. Відповідна сільська, селищна, міська рада  щорічно з 01 липня поточного року по 30 червня наступного року, у межах своїх повноважень, своїм рішенням визначає земельні частки (паї), як нерозподілені (невитребувані), і відповідно до своїх повноважень укладає або подає клопотання до райдержадміністрації згідно із зверненнями фізичних або юридичних осіб про укладення договорів оренди нерозподілених (невитребуваних)  земельних часток (паїв) строком на один сільськогосподарський рік до моменту прийняття спадкоємцями спадщини та посвідчення у встановленому порядку права власності на землю або в порядку прийняття сільськими, селищною, міськими радами в комунальну власність територіальної громади земельних ділянок, які будуть визнані відумерлою спадщиною.

 До вказаного клопотання додаються:

Для юридичних осіб: копія статуту, із зазначенням певного виду діяльності, витяг із ЄДРПОУ;

Для фізичних осіб: копії паспорту та довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру; довідка, складена в вільній формі, про наявність досвіду у сільськогосподарському виробництві та/або копія диплому;  

Картографічні матеріали, з позначенням місцезнаходження невитребуваних (нерозподілених) земельних часток (паїв);

Витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку.

2.4. До рішення сільських, селищної та міських рад про визначення нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв),  додається список власників не витребуваних земельних часток (паїв).

Земельна ділянка, яка відповідає фізичним кадастровим гектарам нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок власників земельних часток (паїв) відповідно до проекту організації території земельних часток (паїв), право на які посвідчено сертифікатом, не може бути приєднана до земель запасу державної власності, які підлягають розподілу відповідно до Земельного кодексу, та такі, що підлягають передачі в оренду відповідно до статті 124 Земельного кодексу України шляхом проведення аукціонів.

2.5.  Районна державна адміністрація розпорядженням визначає невитребувані земельні частки (паї) і укладає з орендарем (фізичною або юридичною особою) договір оренди на земельні ділянки (паї), що знаходяться за межами населених пунктів, до моменту отримання їх власниками державних актів на право власності на земельні ділянки.

2.6. Про реєстрацію договорів оренди невитребуваних (нерозподілених) земельних часток (паїв) сільська, селищна, міська рада,  районна державна адміністрація інформує Вижницьку ОДПІ ГУ Міндоходів у Чернівецькій області, відділ Держземагенства у Вижницькому районі, а також про прийняття рішення щодо розподілу земельних ділянок, зазначених в п.п. 2.3., 2.5. цього Положення, сільська, селищна, міська рада, районна державна адміністрація в письмовій формі повідомляють власників земельних часток (паїв), їх спадкоємців, які не взяли участь у розподілі відповідних земельних ділянок (у разі, якщо відоме їх місцезнаходження).

2.7.  Сільські, селищна, міські ради, районна державна адміністрація при укладенні договору оренди в умовах про строк, обумовлюють можливість припинення договору оренди земельної частки (паю) тільки після закінчення сільськогосподарського року (збору врожаю на земельній ділянці).

2.8. Орендна плата за користування такою часткою надходить до сільського, селищного, міського бюджету і не підлягає поверненню.

2.9. При передачі в оренду невитребуваних земельних часток (паїв) слід враховувати, що:

виділення невитребуваних земельних часток (паїв) проводиться відповідно до Рекомендацій щодо виділення єдиним масивом земельних ділянок групі власників земельних ділянок часток (паїв), затверджених наказом Держкомзему від 30.12.1999 року № 130;

договір оренди повинен відповідати вимогам Типового договору оренди земельної частки (паю), затвердженого наказом Держкомзему України від 17.01.2000  № 5, зареєстрованим у Мін'юсті України від 23.02.2000 за № 101/4322;

державна реєстрація договорів оренди проводиться відповідно до Порядку реєстрації договорів оренди земельної частки (паю), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2000 № 119;

реєстрація договорів оренди  проводиться безоплатно виконавчим комітетом сільської, селищної, міської ради за місцем розташування земельної частки (паю);

договір оренди реєструється в Книзі записів реєстрації договорів оренди земельних  ділянок  часток  (паїв), де вказати дата укладання угоди, прізвище,  імя та по-батькові, місце проживання Орендаря, розмір земельної ділянки (земельної частки (паю)), вартість земельної ділянки/НГО, відсоткова ставка, сума орендної плати, підпис про отримання примірника договору Орендарем;

датою реєстрації договору оренди є дата внесення відповідного запису до цієї Книги;

у разі внесення змін до договору або його поновленні, договір оренди підлягає безкоштовній перереєстрації.

2.10. При укладенні договорів оренди земельних часток (паїв) плата за їх оренду визначається за згодою сторін, з 3 до 12 відсотків визначеної відповідно до законодавства грошової оцінки земельної ділянки в рік.

Сільські, селищна, міські ради, райдержадміністрація в межах повноважень проводять відповідну роботу щодо поступового  збільшення розміру орендної  плати залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря.

2.11. У разі, якщо орендар продовжує користуватись земельною ділянкою і при цьому всі умови укладеного договору ним були виконані,  він має право до закінчення договору оренди в місячний термін на його поновлення  на той  же термін. При цьому він звертається із заявою (клопотанням) про поновлення договору оренди та проектом договору.

Поновлення договору здійснюється в разі прийняття рішення органом місцевого самоврядування або розпорядженням голови райдержадміністрації шляхом укладення додаткової угоди, яка підлягає реєстрації у встановленому порядку.

2.12. У разі подання двох або більше заяв на отримання в оренду невитребуваних земельних часток (паїв) оголошується конкурс на право укладення договору оренди, який полягає у визначені орендаря, що запропонував найбільшу орендну плату.

3.  Порядок надання сільською,селищною,  міською радами чи районною державною адміністрацією в оренду земельних ділянок, що входять до складу спадщини, яка може бути відумерлою, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

3.1. До цієї категорії відносяться землі, власники яких отримали державні акти на право власності на земельну ділянку, померли, їх  спадкоємці ,  не  прийняли спадщини, а термін дії договору оренди закінчився чи договір не був укладений.

3.2.      Сільська,  селищна, міська ради та райдержадміністрація своєчасно виявляють зазначені в п. 3.1. цього Положення земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

3.3. Відповідна рада чи районна державна  адміністрація, керуючись зазначеним Положенням, може надавати в оренду земельну ділянку, власник якої  не реалізував свого права, включивши до договору оренди положення про настання умови, а саме визнання судом спадщини відумерлою.

3.4.  Земельна ділянка передається в оренду відповідно до  вимог чинного законодавства. Договір оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації.

3.5. При наданні в оренду земельної ділянки, власник чи правонаступник якої  не реалізував свого права, відповідна рада чи районна державна адміністрація при здійсненні  такого розпорядження  повинна враховувати  і додаткові вимоги щодо правового режиму зазначених земельних ділянок: зокрема внаслідок визнання судом віумерлої спадщини  земельна ділянка  переходить в землі запасу громади (держави).

3.6. Орендна плата за користування вищезазначеними ділянками надходить до органу місцевого самоврядування.

3.7. При укладенні договорів оренди землі сільськогосподарського призначення земельних ділянок власників земельних часток (паїв) плата за їхню оренду має становити від 3 до 12 відсотків вартості земельної ділянки в рік.

4. Порядок проведення Конкурсу на право укладення договору оренди в разі подання двох або більше заяв на отримання в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) або/та земельних ділянок, що входять до складу спадщини, яка може бути відумерлою, враховуючи  тих, що отримали державні акти.

4.1. Оголошення про конкурс публікується в районній газеті "Вижницькі Обрії", а також, за рішенням орендодавця, у інший спосіб не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

 інформація про об'єкт оренди (назва, місцезнаходження);

 умови конкурсу;

 дата, час і місце проведення конкурсу;

 кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу);

 іншу інформацію.

4.2. Умовами конкурсу є:

розмір орендної плати;

ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням;

 інші умови.

4.3. Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

4.4. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

заяву про участь у конкурсі. Якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції (новий проект договору оренди) відповідно до умов конкурсу;

відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи (паспортні дані, ідентифікаційний код, документ, на підставі якого він діє) ;

 виписку або витяг з Єдиного державного реєстру;

 відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

 довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не порушено справу про банкрутство, довідку з органів ДФС про сплату податків за попередній рік та відсутність заборгованості за платежами.

б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

 виписку або витяг з Єдиного державного реєстру;

 декларацію про доходи за попередній період.

4.5. До складу конкурсної комісії (далі - комісія) входять представники Орендодавця.

Комісія утворюється в кількості від 5 до 7 осіб. Склад комісії затверджується розпорядженням орендодавця.

  Основними завданнями та функціями комісії є: визначення умов та терміну проведення конкурсу; розгляд пропозицій учасників конкурсу; визначення переможця конкурсу;

 складання протоколів про результати проведення конкурсу та подання їх на затвердження орендодавцеві.

Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до компетентних органів.

Комісія розпочинає роботу з моменту підписання розпорядження  про її створення.

Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників орендодавця. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.

Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.

Засідання комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

 Відповідальні працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації:

 про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу;

 про режим роботи та склад конкурсної комісії. 

Засідання комісії є правомочними за умови участі в ньому: при чисельності 7 чоловік – не менше 5 чоловік.

4.6.  Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу.

         Конкурс проводиться за наявності пропозицій від двох або більше фізичних чи юридичних осіб. У разі надходження однієї пропозиції конкурс не проводиться і комісія приймає протокольне рішення про розгляд орендодавцем питання про укладення договору оренди відповідно до вимог законодавства з єдиним заявником.

         Пропозиції надаються у конвертах з написом "На конкурс", запечатаних печаткою учасника конкурсу. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у голови конкурсної комісії. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії у присутності конкурсантів, які письмово підтверджують, що конверти були неушкоджені.

           У разі відсутності конкурсанта при розкритті конкурсних пропозицій про це робиться відповідна відмітка у протоколі.

           Комісія визначає переможця більшістю голосів присутніх членів комісії на засіданні.

          Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому зазначаються: відомості про учасників; пропозиції і зобов'язання учасників; обґрунтування рішення про визначення переможця.

Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії і залишається в орендодавця.

           Протокол про результати конкурсу затверджує орендодавець, який повідомляє про результати конкурсу всіх учасників і публікує їх у газеті "Вижницькі Обрії" чи повідомляє всіх учасників у інший спосіб в тому числі шляхом на відповідному сайті.

           За результатами конкурсу з переможцем конкурсу орендодавець укладає договір оренди. До умов договору оренди включаються орендна плата у розмірі, запропонованому переможцем конкурсу та інші пропозиції переможця конкурсу.

           В процесі виконання договору оренди розмір орендної плати може змінюватися.

Спори, що виникли в результаті проведення конкурсу, вирішуються в судовому порядку.

5. Заключні положення

Договори оренди невитребуваних (нерозподілених) земельних часток (паїв), укладені до набрання чинності цим Порядком, підлягають приведенню у відповідність до Порядку, у тримісячний термін, з моменту набрання ним чинності.

У разі отримання власниками земельних часток або їх спадкоємцями документів, що підтверджують право власності на земельну ділянку або  витребування земельних часток їх власниками, орендарі, які уклали договори оренди невитребуваних (нерозподілених) земельних часток (паїв), повинні повідомити районну державну адміністрацію, сільські, селищну, міські ради про зміну площі орендованих невитребуваних (нерозподілених) земельних часток (паїв) та надати на затвердження районній державній адміністрації, сільській, селищній, міським радам, новий розрахунок до договору в частині зміни орендної плати, протягом шістдесяти календарних днів, з моменту надання їх власниками документів, що підтверджують право власності на земельну ділянку.

Контроль за виконанням відповідними сільськими, селищною, міськими радами дотримання правил цього Положення покладається на районну постійну комісію “з питань реалізації районною державною адміністрацією повноважень у галузі земельних відносин”.

Це Положення набирає чинності з моменту його  прийняття та діє до прийняттия на законодавчому рівні відповідного нормативно-правового акта.

 

 
Архів новин