вВідео
Онлайн інструменти ДРВ

Розірви коло насильства

Скажи булінгу - НІ!

Енергоменеджмент - шлях до заощадження державного та місцевого бюджетів

нновини

Дата та час проведення: 01 липня 2020 року, о 14 год. 00 хв.

Місце проведення: м.Вижниця, вул.Українська, 88а, пресцентр Вижницької РДА

Присутні: Бойко І.М. (затримався, приєднався на третьому питанні), Долінська Н.М., Колбасова О.Б., Майстрюк О.В., Фундюр А.В., Фуштей М.М.

Кворум є.

 

СЛУХАЛИ:

Фуштея М.М., який привітав присутніх та повідомив, що відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (далі – Постанова № 996) розпорядженням Вижницької районної державної адміністрації від 17 червня 2020 року №175 достроково припинено діяльність громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації та на виконання вимог вищезазначеної постанови розпорядженням Вижницької райдержадміністрації від 26 червня 2020 року  №191 утворено Ініціативну групу з формування складу Громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації (далі – Ініціативна група) та затверджено її  склад (з урахуванням пропозицій громадськості). Запросив учасників засідання представитися. Зазначив, що разом з повідомленням про засідання всім членам Ініціативної групи направлялися проєкти документів, підготовлені для обговорення під час першого засідання Ініціативної групи. Запропонував присутнім проголосувати за порядок денний засідання.

Порядок денний:

1. Обрання голови Ініціативної групи.

2. Обрання секретаря Ініціативної групи.

3. Визначення основних аспектів формування Громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації (спосіб, кількісний склад).

4. Обговорення орієнтовної дати, часу та місця проведення Установчих зборів для формування Громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації.

5. Обговорення та схвалення:

 – змісту повідомлення інститутам громадянського суспільства про спосіб формування складу Громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації та її кількісний склад;

 – формату заяв та додатків до неї від інститутів громадянського суспільства.

6. Обговорення та схвалення порядку подання документів інститутами громадянського суспільства.

7.  Різне.

ГОЛОСУВАЛИ:

„за” – 5;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

„не голосували” – 1

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Порядок денний першого засідання Ініціативної групи з формування складу Громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації.

 

З питаня 1 Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Фуштея М.М., який запропонував надати пропозиції щодо кандидатури голови Ініціативної групи.

Майстрюк О.В., яка запропонувала кандидатуру Фуштея М.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

за кандидатуру Фуштея М.М. : „за” – 4; „проти” – 0; „утрималися” – 1, „не голосували” - 1

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Ініціативної групи Фуштея М.М.

 

З питання 2 Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Фуштея М.М., який запропонував надати пропозиції щодо кандидатури секретаря Ініціативної групи.

Колбасова О.Б., яка запропонувала обрати секретарем Ініціативної групи Майстрюк О.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

„за” – 4;

„проти” – 0;

„утрималися” – 1

„не голосували” - 1

ВИРІШИЛИ:

Обрати секретарем Ініціативної групи  Майстрюк О.В.

 

З питання 3 Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Фуштея М.М., який зазначив, що відповідно до Постанови № 996 від 03.11.2010 року (зі змінами) кількісний склад громадської ради визначається Ініціативною групою та не може становити більш ніж 35 осіб. Запропонував учасникам засідання надати пропозиції з окресленого питання.

Майстрюк О.В., яка запропонувала встановити кількісний склад в межах 13-17 осіб, оскільки з досвіду минулих скликань громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації часто було складно зібрати кворум для прийняття рішень.

Фундюра А.В., який запропонував встановити кількісний склад Громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації в кількості 15 осіб.

Учасники засідання обговорили зазначену пропозицію.

Фуштей М.М. поставив на голосування пропозицію встановити кількісний склад громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації 15 осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:

„за” – 6; „проти” – 0; „утрималися” – 0.

ВИРІШИЛИ:

Визначити кількісний склад Громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації – 15 осіб.

СЛУХАЛИ:

Фуштея М.М., який повідомив, що відповідно до Постанови № 996 від 03.11.2010 року (зі змінами) склад громадської ради можна формувати під час установчих зборів шляхом рейтингового голосування або електронним голосуванням. Є пропозиція про формування складу Громадської ради шляхом рейтингового голосування на Установчих зборах в разі, якщо кількість поданих заяв від інститутів громадянського суспільства перевищуватиме встановлений ініціативною групою кількісний склад Громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації. Запропонував проголосувати.

ГОЛОСУВАЛИ:

„за” – 6;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

ВИРІШИЛИ:

Формувати склад Громадської ради при Вижницькій районній державній адміністрації шляхом рейтингового голосування на Установчих зборах в разі, якщо кількість поданих заяв від інститутів громадянського суспільства перевищуватиме встановлений ініціативною групою кількісний склад Громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації.

 

З питання 4 Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Фуштея М.М., який повідомив, що Установчі збори пропонується орієнтовно провести 02 вересня  2020 року о 15 год. 00 хв. та обрати для проведення заходу приміщення сесійної зали, розташованої за адресою: м. Вижниця, вул. Українська, 88а, ІІ поверх.

ГОЛОСУВАЛИ:

 „за” – 6;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 ВИРІШИЛИ:

Визначити орієнтовну дату, час та місце проведення Установчих зборів для формування складу Громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації – 02 вересня 2020 року о 15 год. 00 хв. у приміщенні сесійної зали, розташованої за адресою: м. Вижниця, вул. Українська, 88а, ІІ поверх.

 

З питання 5 Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Фуштея М.М., який зазначив, що оскільки прийом документів від ІГС завершується за тридцять календарних днів до дати проведення установчих зборів, кінцевою датою подання документів визначити  03 серпня 2020 року (включно).

ГОЛОСУВАЛИ:

„за” – 6;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

ВИРІШИЛИ:

Визначити кінцевою датою подання ІГС документів –   03 серпня 2020 року (включно).

СЛУХАЛИ:

Фуштея М.М., який запропонував членам Ініціативної групи надати за наявності пропозиції щодо змісту та формату повідомлення інститутам громадянського суспільства про спосіб формування складу Громадської ради при Вижницькій районній державній адміністрації та її кількісний склад, вимог до ІГС та переліку документів, зразку заяви та додатків до неї від інститутів громадянського суспільства. Зазначені проєкти документів, які попередньо були надіслані членам Ініціативної Групи для вивчення та внесення пропозицій.

Учасники засідання обговорили пропозиції.

Фуштей М.М., який за результатами обговорення запропонував проголосувати за текст повідомлення з урахуванням внесених коректив.

ГОЛОСУВАЛИ:

„за” – 6;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

ВИРІШИЛИ:

Затвердити текст повідомлення (додається).

СЛУХАЛИ:

Фуштея М.М., який запропонував затвердити шляхом голосування з подальшим їх розміщенням на офіційному сайті Вижницької райдержадміністрації, районній газеті «Вижницькі обрії», озвучити по районному радіо «Хвилі Черемошу» - текст повідомлення про спосіб формування складу Громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації та її кількісний склад, що додається;

На офіційному сайті Вижницької райдержадміністрації - зразки (рекомендований формат) заяви та додатків до неї, що додаються.

ГОЛОСУВАЛИ:

„за” – 6;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити текст повідомлення інститутам громадянського суспільства про спосіб формування складу Громадської ради при Вижницькій районній державній адміністрації та її кількісний склад з остаточною датою надання ІГС заяв – 03 серпня 2020 року (включно), та розмістити його на офіційному сайті Вижницької районної державної адміністрації, в районній газеті «Вижницькі обрії» та озвучити по районному радіо «Хвилі Черемошу».  

2. Затвердити зразки заяв та додатків до неї, які мають подавати інститути громадянського суспільства для участі в установчих зборах для формування складу Громадської ради при Вижницькій районній державній адміністрації, та розмістити документи на офіційному сайті Вижницької районної державної адміністрації.

 

З питання 6 Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Фуштея М.М., який запропонував схвалити шляхом голосування порядок подання документів інститутами громадянського суспільства.

ГОЛОСУВАЛИ:

„за” – 6;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

ВИРІШИЛИ: Схвалити порядок подання документів інститутами громадянського суспільства, а саме: заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  до 03.08.2020  (включно). 

 

З питання 7 Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Колбасову О.Б., яка запропонувала голові та секретарю Ініціативної групи дату проведення другого засідання Ініціативної групи узгодити у робочому порядку, але орієнтовно в першій декаді серпня.

ГОЛОСУВАЛИ:

„за” – 6;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

ВИРІШИЛИ:

Узгодити дату чергового засідання Ініціативної групи у робочому порядку орієнтовно в першій декаді серпня.

СЛУХАЛИ:

Фуштея М.М., який підбив підсумки та закрив засідання.

 

 

Голова Ініціативної групи                                        Микола ФУШТЕЙ

 

 

Секретар Ініціативної групи                                     Ольга МАЙСТРЮК

 

ДОДАТКИ:

 

Вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу Громадської ради при Вижницькій районній державній адміністрації (Завантажити)

 

Перелік документів, які необхідно подати кандидатам разом із заявою для участі в Установчих зборах (Завантажити)

 

Зразки документів, які необхідно подати (Завантажити)

 

Повідомлення про спосіб формування складу Громадської ради при Вижницькій районній державній адміністрації та її кількісний склад
Архів новин