вВідео
Онлайн інструменти ДРВ

Розірви коло насильства

Скажи булінгу - НІ!

Енергоменеджмент - шлях до заощадження державного та місцевого бюджетів

нновини

1. Вид та назва регуляторного акта

 Розпорядження Вижницької районної державної адміністрації від 31.01.2014 № 17 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Вижницької районної державної адміністрації» зареєстрованого в районному управлінні юстиції від 13.02.2014 № 5/4056.

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ надання адміністративних послуг (ЦНАП) Вижницької райдержадміністрації.

3. Цілі прийняття акта

    Основними цілями прийняття розпорядження є затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг  Вижницької районної державної адміністрації з метою забезпечення надання адміністративних послуг. що забезпечить:

- спрощення процедури надання адміністративних послуг, її прозорість;

- скорочення часу та витрат суб'єктів звернень для отримання адміністративних послуг;

- отримання вичерпної інформації щодо вимог та порядку отримання адміністративних послуг;

- контроль за дотриманням посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг строків надання адміністративних послуг;

- тісну та ефективну співпрацю суб'єктів звернень з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями.

До вказаного переліку включено 67 адміністративних послуг, суб’єктами надання яких є структурні підрозділи райдержадміністрації та територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

 4. Строк виконання заходів з відстеження

Періодичне відстеження було здійснено у період з 15.07.2019 по 23.08.2019.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод одержання даних, отриманих за результатами моніторингу діяльності ЦНАПу.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Для повторного відстеження результативності регуляторного акта було визначено такі показники:

-         кількість адміністративних послуг, які надаються у Центрі надання адміністративних послуг Вижницько районної державної адміністрації;

-         кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких  поширюється дія акта (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг);

-         середній термін розгляду звернення;

-         кількість позитивних та негативних відгуків суб’єктів звернень щодо діяльності Центру;

-         час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаний з виконанням вимог акта (передбачається, що зазначений час зменшиться).

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Згідно проведеного аналізу та узагальнення даних  суб’єктів надання адміністративних послуг показники результативності за 2017-2019 роки становлять:

 

Показник

2017 рік

2018 рік

І півріччя 2019 року

кількість адміністративних послуг надання яких запроваджено через центр

 

45

 

45

 

45

кількість звернень одержувачів адміністративних послуг

10078

7476

2868

кількість наданих адміністративних послуг

10073

7474

2863

середній термін розгляду звернення

Звернення розглядаються в терміни, визначені законодавством. Середній термін розгляду звернення становить від 3 до 15 днів. Поряд з тим є послуги, які надаються у день звернення, або термін  надання  яких становить 30 робочих днів.

кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг

 

Відсутні

 

Суб’єкти господарювання, а також громадяни, які звернулись в ЦНАП, здійснюють оплату відповідно до чинного законодавства, витрати часу при  отриманні адміністративної послуги є мінімальними.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Результатом впровадження розпорядження Вижницької районної державної адміністрації від 31.01.2014 № 17  «Про затвердження Переліку адміністривних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Вижницької районної державної адміністрації»  є забезпечення суб’єктів звернення відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» якісним сервісом при наданні адміністративних послуг в межах району за мінімальної кількості звернень, та сприятиме забезпеченню оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Суттєвою перевагою є той факт, що в ЦНАПі суб’єкт звернення може одночасно звернутись за отриманням декількох адміністративних послуг, при цьому отримує необхідні консультації в адміністратора, що значно скорочує його часові та фінансові витрати.

Таким чином, беручи до уваги викладене вище, вважаємо за необхідне діючий регуляторний акт залишити без змін.

 

 

 

В.о. начальника відділу

надання адміністративних

послуг                                                                                       М.Лучик
Архів новин