вВідео
Онлайн інструменти ДРВ

Розірви коло насильства

Скажи булінгу - НІ!

Енергоменеджмент - шлях до заощадження державного та місцевого бюджетів

нновини

 

 

1

Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем (інформаційна картка-1, інформаційна картка-2)

 

 2

 Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (інформаційна картка)

 

 3

 Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи (інформаційна картка)

 

 4

 Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття (інформаційна картка-1, інформаційна картка-2, інформаційна картка-3, інформаційна картка-4

 

 5

 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (інформаційна картка)

 

 6

 Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

 

 7

 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення (інформаційна картка-1, інформаційна картка-2, інформаційна картка-3, інформаційна картка-4)

 

 8

 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням (інформаційна картка)

 

 9

 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)

 

10

Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

 

11

Реєстрація громадського об’єднання (інформаційна картка)

 

12 Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання
13

Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту

 

 14

 Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання (інформаційна картка)

 

15

Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання

 

16

Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

 

17

Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання

 

18

Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

 

19

Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

 

20

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою

 

21

Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника

 

22

Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення) (інформаційна картка-1, технологічна картка-1, інформаційна картка-2, інформаційна картка-3, технологічна картка-2)

 

23

Оформлення та видача проїзного документа дитини

 

24

Оформлення та видача паспорта громадянина України (інформаційна картка-1, технологічна картка-1, інформаційна картка-2, технологічна картка-2, інформаційна картка-3, технологічна картка-3, інформаційна картка-4, технологічна картка-4)

 

25

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого 

 

26 Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку
27 Реєстрація місця проживання особи
28 Зняття з реєстрації місця проживання особи
29 Реєстрація місця перебування особи
30 Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи
31 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру (інформаційна картка, зразок заяви)
32 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку (інформаційна картказразок заяви)
33 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу (інформаційна картказразок заяви)
34 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу (інформаційна картказразок заяви)
35 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу (інформаційна картказразок заяви)
36 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу (інформаційна картказразок заяви)
37 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу (інформаційна картказразок заяви)
38

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

- землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць (інформаційна картказразок заяви);

- обмеження у використанні земель (інформаційна картказразок заяви);

- земельну ділянку (інформаційна картказразок заяви)

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території) (інформаційна картказразок заяви);

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації (інформаційна картказразок заяви)

39 

 Видача довідки про:

1) наявність та розмір земельної частки (паю) (інформаційна картказразок заяви);

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання) (зразок заяви)

40   Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою (інформаційна картка)
 41  Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (інформаційна картказразок заяви)
 42  Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (інформаційна картка)
 43  Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників
 44  Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів
 45  Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів
46 Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки 
47

Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності:

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих     об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення;

 

       висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей;

 

       висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо;

 

      висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров’я населення;

 

      експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та\або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі;

 

       дозвіл на виконання будівельних робіт;

 

дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

 

      дозвіл на спеціальне водокористування (інформаційна картка);

 

      дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

 

     дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (інформаційна картка);

 

     спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток);

 

      дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача;

 

      висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі;

 

      експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків;

 

     експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів):

з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

                                                               

     з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів;

 

      дозвіл на проведення заходів із залученням тварин;

 

     дозвіл на розміщення, будівництво споруд, об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг;

 

      дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок.

 

48 Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (інформаційна картказразок заяви)
 49  Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки (інформаційна картказразок заяви)
 50  Видача паспорта прив’язки споруди для провадження підприємницької діяльності (інформаційна картказразок заяви)
 51  Висновок про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (інформаційна картказразок заяви)
 52  Призначення допомоги при народженні дитини (інформаційна картка)
 53  Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (інформаційна картказразок заяви)
 54  Реєстрація декларації про утворення відходів (інформаційна картказразок заяви)
55 Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (інформаційна картка)
56 Призначення та надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (інформаційна картка)
57 Призначення пільг щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо 
58 Встановлення статусу батьків та дитини з багатодітної сім’ї (інформаційна картка)Архів новин