вВідео
Онлайн інструменти ДРВ

Розірви коло насильства

Скажи булінгу - НІ!

Енергоменеджмент - шлях до заощадження державного та місцевого бюджетів

нновини

У схоронку музейних вітрин

Приватний музей-садиба Народного артиста України Назарія Яремчука (родинна хата співака)

Музей-садиба народного артиста України, відомого співака Назарія Яремчука є однією з архітектурних і культурно-просвітницьких родзинок м. Вижниця. Він розташований в околиці Рівня. Музей створений в батьківському домі, де пройшли дитинство і юність Н. Яремчука його сестрою Катериною і названий нею на честь однієї з найвідоміших пісень співака — «Смерекова хата».

В музеї можна побачити сімейні реліквії родини Яремчуків, меблі, фотографії та особисті листи видатного співака, журнальні та газетні статті, зібрані друзями, однокурсниками, вчителями та музикантами, які розповідають про життєвий шлях Назарія Яремчука.

Відвідувачам буде цікаво оглянути вишиванки співака, його сценічні костюми та святкову сорочку, вишиту маминою рукою старовинною технікою низинки.

Hidden behind the museum showcases 

Private museum-estate of People's Artist of Ukraine Nazariy Yaremchuk (singer’s family house)

The Museum-Estate of People's Artist of Ukraine, famous singer Nazariy Yaremchuk is one of the architectural, cultural and educational landmarks of Vyzhnytsia. It is located in the neighborhood called Rivnia. The museum was created in his father's house, where Nazariy Yaremchuk spent his childhood and youth, by his sister Kateryna and named by her in honor of one of the singer's most popular songs - "The Fir House."

In the museum you can see the family heirlooms of the Yaremchuk family, furniture, photographs and personal letters of the outstanding singer, magazine and newspaper articles collected by friends, classmates, teachers and musicians telling about Nazariy Yaremchuk’s  life.

It will be interesting for the visitors to see the singer’s embroidered shirts, his stage costumes and festive shirt embroidered by his mother's hand using an ancient embroidery technique of nyzynka (double-layered pattern darning).

 

 

Історико-краєзнавчий музей

Вижницький краєзнавчий музей був створений у серпні 2011 р. і знаходиться у одному з корпусів Вижницької загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім. Назарія Яремчука. У австрійські часи у цій колоритній одноповерховій будівлі знаходилася команда цісарської жандармерії. Упродовж кількох років свого існування експозиція музею була укомплектована завдяки титанічним зусиллям родини Іванюків, зокрема, Михайлини Іванюк, головної хранительки музею. Музей стоїть на захід від центру міста, поруч із хасидською синагогою і палацом цадиків.

Краєзнавчий музей у місті Вижниця Чернівецької області належить до помітних українських пам'яток історії та культури, розташований при вулиці Шухевича у великому затишному сквері. Навпроти стоїть колишній будинок-готель Анни Москви, а неподалік біля одного з корпусів школи - пам'ятник Назарію Яремчуку, адже саме тут навчався видатний митець.

Museum of Local History 

Vyzhnytsya Museum of Local History was established in August 2011 and is located in one of the buildings of Vyzhnytsya boarding school named after N. Yaremchuk. During the Austrian period in this picturesque one-story building there was a troop of imperial gendarmerie. For several years, the exposition was being compiled thanks to the titanic efforts of the Ivaniuk  family, by Mykhaylyna Ivaniuk, the main keeper of the museum, in particular. The museum is located to the west of the town center, next to the former Hasidic synagogue and tsadiks’ palace.

The Museum of Local History in Vyzhnytsia, Chernivtsi Oblast is part of the prominent Ukrainian historical and cultural heritage. It is located in a large cosy park in Shukhevych Street. Across the street from it, there is a former home-hotel of Anna Moscow, and nearby, next to one of the buildings of the school, there is a monument to Nazariy Yaremchuk, as the outstanding singer used to study here.

 

Художній музей Вижницького коледжу прикладного мистецтва.

Музей Вижницького коледжу прикладного мистецтва імені В. Шкрібляка відкритий до 60-річчя навчального закладу, що носить ім’я знаменитого різьбяра по дереву, який викладав тут з 1905 року.

Експозиція налічує 23 тисячі експонатів. Музей коледжу – учасник багатьох, у тому числі міжнародних, виставок, сотні робіт вихованців цього навчального закладу відзначені високими мистецькими відзнаками,  музей є оберегом буковинського народного мистецтва та запорукою його подальшого розвитку.

Art Museum of Vyzhnytsia College of Applied Arts.

The Museum of Vyzhnytsia College of Applied Arts, the opening of which was dedicated to the 60th anniversary of the institution, is named after V. Shkribliak, the famous woodcarver who taught here from 1905.

The exposition includes 23 thousand exhibits. The College Museum is a participant of many exhibitions, including international ones. Hundreds of students’ works of this institution have been awarded with high artistic awards. The museum is a symbol of Bukovyna’s folk art and guarantee of its further development.

 

Художньо-меморіальний музей народної творчості імені Георгія Гараса

 

При в’їзді в місто Вашківці з боку Чорториї знаходиться музей-садиба Георгія Гараса (1901 - 1972 роки) - видатного художника-орнаменталіста. Цей музей був відкритий 27 лютого 1972 і має великий інтерес у любителів української народної творчості.

За все своє життя майстер створив понад дві тисячі робіт. У музеї-садибі Георгія Гараса можна побачити 1035 робіт майстра, з яких 150 сорочок, 100 рушників, 30 подушок, 26 краваток, 20 картин, 10 килимів і 5 портретів, а також 700 серветок. 

Art Memorial Museum of Folk Art of Georgiy Garas

When entering the town of Vashkivtsi on the way from Chortoryia there is a museum-estate of Georgiy Garas (1901 - 1972), an outstanding artist-ornamentalist. This museum was opened on 27 February, 1972 and it is of great interest for fans of Ukrainian folk art.

During his life the artist created more than two thousand works of art. In the museum-estate of Georgiy Garas we can see 1035 master’s embroidered works, including 150 shirts, 100 towels, 30 pillowcases, 26 ties, 20 pictures, 10 carpets, 5 portraits and 700 doilies.
Архів новин