вВідео
Онлайн інструменти ДРВ

Розірви коло насильства

Скажи булінгу - НІ!

Енергоменеджмент - шлях до заощадження державного та місцевого бюджетів

нновини

Процедуру проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та осіб віком до 21 року – визначено Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, який затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246 (далі – Порядку № 246) і є чинним на сьогоднішній день.

 Роботодавець щорічно до 1 грудня звертається в територіальний орган Держпраці із заявою для складання Акту визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду (додаток 1 до Порядку № 246) за участю профспілки або представника трудового колективу. До заяви додаються витяг зі штатного розкладу та дані лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників, які роботодавець проводе згідно п. 3.1. Порядку.

На підставі Акта роботодавець протягом місяця складає поіменні списки працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду наступного року у чотирьох примірниках ( додаток 2 Порядку № 246) та погоджує їх із фахівцем відділу з питань гігієни та експертизи умов праці Управління Держпраці.

Для проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівників роботодавець укладає договір із лікувально-профілактичним закладом (ЛПЗ) та надає йому список працівників, які підлягають медичному огляду, на підставі якого ЛПЗ складає план-графік їх проведення, погоджує його з роботодавцем та територіальним органом Держпраці.

Результати попереднього (періодичних) медичного огляду працівників і висновок Комісії про стан здоров’я заносяться до картки працівника (додаток 7 до Порядку 246) і у  Медичну карту амбулаторного хворого (ф.025/у).

Увага! Це стосується тільки окремих категорій працівників (і, відповідно, не всіх підприємств). Переліки робіт, для виконання яких є обов’язковим проходження медогляду перераховані у додатках  4 і 5 до Порядку № 246. Тому кожен роботодавець повинен з'ясувати, чи підпадає сфера діяльності підприємства під Порядок № 246.

Крім цього, медогляди повинні проходити особи, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб. Процедура проведення медоглядів цієї категорії працівників визначена Порядком проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559 (із змінами).

Порядок № 559 визначає проведення медоглядів осіб, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб. Порядок   № 559 і Порядок № 246 - це два окремих Порядки проведення медоглядів. Порядок № 559, не передбачає обов'язкове повідомлення територіального органу Держпраці про працівників.

Терміни проведення обов'язкових медичних оглядів відповідно до Порядку № 559 встановлюються Міністерством охорони здоров'я України.

У разі погіршення епідемічної ситуації за поданням відповідного головного державного санітарного лікаря органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо проведення позачергових обов'язкових медичних оглядів.

Для проведення обов'язкового періодичного медичного огляду відповідно до Порядку № 559  роботодавець складає за погодженням з відповідним головним державним санітарним лікарем список працівників, які повинні пройти цей огляд. Копія списку передається до закладу або установи охорони здоров'я, де проводитиметься цей огляд. У разі проведення попереднього (до прийняття на роботу) обов'язкового медичного огляду роботодавець направляє закладу чи установі охорони здоров'я відповідного листа.

Роботодавець здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність.

На період карантину та протягом 30 днів після його відміни (завершення) дозволяється залучення до роботи без проходження попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, перерахованих вище (Порядок № 246  і Порядок  № 559.)

Ця норма закріплена постановою Кабінету Міністрів України від 4 травня 2020 р.       № 343, якою внесено зміни до постанови КМУ від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”:

"На період карантину та протягом 30 днів після його відміни (завершення) дозволяється залучення до роботи без проходження попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, робота яких пов’язана із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення, визначених переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 21, ст. 950)."

Разом з тим, звертаємо увагу роботодавців, що окремих повідомлень від Територіального органу Держпраці про призупинення дії Порядку № 246 - складання Акта визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду на наступний рік до 1 грудня поточного року  через карантин не було.
Архів новин