вВідео
Онлайн інструменти ДРВ

Розірви коло насильства

Скажи булінгу - НІ!

Енергоменеджмент - шлях до заощадження державного та місцевого бюджетів

нновини

На обліку у Вижницькому відділенні управління знаходиться - 4518 страхувальників, з них: 1134 - юридичні особи, 3382 – фізичні особи -підприємці та 2  - члени фермерського господарства

За І півріччя 2020 року  дохідна частина бюджету Вижницького відділення управління виконана на суму 13,9 тис грн, з них 3,3 тис грн  адміністративні штрафи та штрафи за недотримання законодавства про соціальне страхування, 6,5 тис грн -  страхові внески страхувальників (погашена заборгованість ДП «Вашківський спиртзавод»).

Видаткова частина бюджету за звітний період становить 10 431,95 тис грн.

Найвищу питому вагу в структурі видатків на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам складають видатки на виплату допомоги  по тимчасовій непрацездатності в сумі – 3 337,5 тис грн, або – 39,1% та допомоги по  вагітності та пологах в сумі – 3 694,4 тис грн, або 53,1 %.

Фактичні видатки за І півріччя 2020 року на виплату матеріального забезпечення склали – 6 803,9 тис грн, в тому числі на надання допомоги по тимчасовій непрацездатності  - 3 101,1 тис грн, на надання допомоги по вагітності та пологах – 3 574,3 тис грн .

Фактичний розмір видатків на фінансування допомоги на поховання становив 12,3 тис грн, тобто виплачено 3 допомоги.

Протягом звітного періоду укладено 9 договорів про відшкодування Фондом санаторно-курортним закладам витрат за надані послуги із реабілітаційного лікування застрахованих осіб на загальну суму 120,3 тис грн Медична реабілітація призначається пацієнтам після закінчення гострого періоду захворювання і спрямована на відновлення здоров'я працюючих.

Одним із головних напрямів роботи відділення є піклування про потерпілих на виробництві, людей, які в результаті професійних захворювань чи травмування на виробництві стали інвалідами або втратили рідних.

 Станом на 01 липня 2020 року на обліку у Вижницькому відділенні управління перебувають 184 особи, які отримують страхові виплати та медико-соціальні послуги. Серед них – 106 осіб з інвалідністю: І групи – 4; ІІ групи – 16; ІІІ групи – 80; 84 особи, яким встановлено стійку втрату працездатності без встановлення групи інвалідності, та 25 членів сімей потерпілих, які загинули внаслідок нещасних випадків на виробництві.

За І півріччя 2020 року  у відділенні зареєстровано 1 нещасний випадок не пов'язаний з виробництвом. Разом з тим в процесі розслідування перебувають 18 випадків гострого професійного захворювання медичних працівників. Розслідування всіх випадків проводиться за участю страхового експерта з охорони праці відділення.

 Протягом звітного періоду здійснено такі страхові виплати:

- допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності – 2 потерпілим на суму                 27,3 тис грн;

- щомісячна грошова сума в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого – 184 потерпілим на 2402,1 тис грн;

- щомісячні страхові виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника – 25 особам на суму 297,7 тис грн;

- одноразові допомоги в разі стійкої втрати професійної працездатності або в разі смерті потерпілого – по 2 випадках на суму 387,3 тис грн.

Приділяється увага питанням надання потерпілим необхідних медико-соціальних послуг. У цьому напрямі відділенням проведено таку роботу:

- витрати на лікування потерпілих на виробництві та їх медичну реабілітацію  –  1 потерпілому на 1,4 тис грн;

- витрати на санаторно-курортне лікування – 1 особі з інвалідністю на 14,3 тис грн;

- витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення 2 потерпілим на 11,4 тис грн;

- витрати на виплати на необхідні види догляду – 3 особам з інвалідністю на 68,8 тис грн;

- виплати на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідів – 8 особам на 1,8 тис грн.

Відділенням сформовано та доукомплектовано необхідними документами особові справи всіх потерпілих, які мають право на забезпечення спеціальним автотранспортом. Станом на 01 липня 2020 року по Вижницькому відділенню 4 потерпілих мають право на первинне забезпечення автомобілями, а 3 потерпілих мають право на заміну автомобіля в зв'язку із закінченням             10-річного терміну експлуатації.

 Відділенням також здійснюються страхові виплати і надаються медико-соціальні послуги потерпілим, які вимушено залишили свої домівки в зоні проведення АТО. У Вижницькому відділенні управління на обліку перебуває 10 таких потерпілих. З них 8 осіб – тимчасово переміщених із зони проведення АТО, та 2 осіб, які отримували виплати у відділеннях, розміщених в зоні проведення АТО. Протягом І півріччя їм виплачувалися щомісячні страхові виплати, проводиться робота щодо забезпечення їх медико-соціальними послугами.

 

 

 

В.о.начальника  відділення                                                          І.Й.Тимик
Архів новин