вВідео
Розірви коло насильства

Скажи булінгу - НІ!

Енергоменеджмент - шлях до заощадження державного та місцевого бюджетів

нновини

Головуючий: Іванчук Василь Миколайович.

Присутні: 14 представників ІГС, начальниця відділу внутрішньої політики та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації Колбасова О.Б., начальниця відділу управління персоналом та юридичного забезпечення апарату РДА Долінська Н.В.

Слухали: В. Іванчука, який повідомив, що відповідно до постанови КМУ від 03.11.2010 №996 впродовж  30 календарних днів орган влади затверджує склад громадської ради (далі - ГР) своїм розпорядженням та оприлюднює його на своєму офіційному сайті. Повідомив, що сьогодні проводиться перше робоче засідання громадської ради, де обираємо керівні органи.

Г. Єрему, яка зауважила, що перше засідання громадської ради повинне відбутися після прийняття розпорядження про затвердження складу ГР.

Н. Долінську, яка підтвердила це твердження.

О. Клима, який зазначив, що «немає в положенні прямої заборони, що ми повинні утриматись від якихось дій. Тим більше вони мають максимальний термін 30 календарних днів, щоб легалізувати процес. А на проведення засідання громадської ради це не впливає.»

Г.Єрему, яка попросила роз’яснити процедуру в рамках законодавства.

О.Клима, який сказав, що в положенні не виписано чітку послідовність в часі, коли саме має проводитись перше засідання ГР. «Існує помилкова думка, що хтось нас має затверджувати, але це форма прямої демократії і на своїх зборах ми самі приймаємо рішення. Це є участь громадськості в управлінні державними органами і в разі якогось погодження діяльності ГР підмінюється саме поняття громадськості».

Іванчука В., який зачитав ст.19 Постанови

Колбасову О., яка зачитала абзац 4 п.7 Типового положення про ГР, де вказано, що строк повноважень ГР становить 2 роки з дня затвердження ОВВ її складу. Тобто, сьогоднішнє засідання ГР є нелегітимним.

Клима О., який повідомив, що ГР не має чекати на своє призначення, а може проводити свої засідання незалежно від розпорядження райдержадміністрації та може сьогодні утворити свої робочі органи.

Іванчука, який розповів про процедуру проведення таємного голосування. Запитав, чи можна оперативно підготувати бюлетені.

Клима О., який надав самостійно виготовлені бюлетені для проведення голосування в розпорядження головуючому. Розповів про процедуру голосування з використанням бюлетенів.

Андрицуляк Н., яка запропонувала відкрити перше робоче засідання громадської ради з обранням керівних органів ГР  та проголосувати.

 

Слухали: В. Іванчука, який запропонував залишити робочі органи, обрані на установчих зборах з обрання складу громадської ради, а саме: головуючим першого засідання громадської ради Іванчука В.М., лічильна комісія у складі голови комісії Андрицуляк Н.О., членів лічильної комісії Вятковської Н.Т. та Єреми Г.В.

 

Вирішили: Погодити.

 

Рибчука О., який запропонував голосуванням затвердити запропоновані форми запропонованих бюлетенів.

 

Вирішили: Погодити.

Голосували: «За» - одноголосно.

 

Іванчука В., який запропонував скріпити необхідну кількість бюлетенів підписами голови та секретаря ініціативної групи, а решту погасити.

 

Вирішили: Погодити.

 

Обрання голови громадської ради.

 

Вятковську Н., яка повідомила, що необхідно спочатку подати пропозиції щодо кандидатур на посаду голови громадської ради.

 

Пропозиції:

Вятковська Н. Запропонувала на посаду голови ГР Єрему Г.В.

Єрема Г.В. заявила про самовідвід від посади голови ГР.

 

Єрема Г.В. запропонувала на посаду голови ГР Сенчука Р.

Сенчук Р. заявив про свою готовність, в разі висловлення йому довіри, очолити ГР.

 

Клим І. Запропонувала на посаду голови ГР Іванчука В.М.

Іванчук В. заявив про свою готовність, в разі висловлення йому довіри, очолити ГР.

 

 ТАЄМНЕ ГОЛОСУВАННЯ (протокол лічильної комісії додається)

 

Голосували про затвердження протоколу лічильної комісії: «За» одноголосно.

 Головою ГР обрано Іванчука В.

 

Обрання заступника голови ГР.

 

Пропозиції:

 Сенчук Р. запропонував обрати заступником голови ГР Андрицуляк Н.

Андрицуляк Н. Заявила про свій самовідвід.

 

Вятковська Н. Запропонувала обрати заступником голови ГР Клим І.

 

Анич О. Запропонувала обрати заступником голови ГР Вятковську Н.

Вятковська Н. Заявила про самовідвід

 

ТАЄМНЕ ГОЛОСУВАННЯ (протокол лічильної комісії додається).

Голосували про затвердження протоколу лічильної комісії: «За» одноголосно.

Заступником голови ГР обрано Андрицуляк Н.

 

Обрання секретаря ГР.

Пропозиції:

Рибчук О. Запропонував на посаду секретаря ГР Клим І.

Вятковська Н. додала, що особа, яка буде обрана секретарем, повинна фактично вести секретарську роботу.

Клим І. Заявила про самовідвід. Запропонувала на посаду секретаря Єрему Г.

Єрема Г. заявила про самовідвід.

 

ТАЄМНЕ ГОЛОСУВАННЯ (протокол лічильної комісії додається).

Голосували про затвердження протоколу лічильної комісії: «За» одноголосно.

Секретарем ГР обрано Єрему Г.

 

Слухали: Іванчука В., який повідомив, що порядок денний першого засідання ГР вичерпано. Запитав, чи є в когось пропозиції.

Сенчук Р. запропонував представникам надати пропозиції до святкування Дня захисника України та взяти активну участь в урочистостях.

Черкач Н. запропонувала найближчим часом підняти питання про необхідність створення центру укрупненого району після адмінреформи саме у м.Вижниці.

Іванчука В., який запропонував провести наступне засідання ГР на початку листопада.

Борсука Я., який запропонував засідання провести раніше та здійснювати роз’яснювальну роботу в Путильському районі. По-друге, включити до плану роботи ГР на наступний рік питання створення об’єднаних громад та питання оплати працівникам освіти.

Колбасову О., яка повідомила, що протягом 3 місяців після затвердження складу ГР новообрана ГР повинна затвердити план своєї роботи на наступний рік.

Ворончака В. Запропонував розглянути питання про створення музею народної творчості в м.Вижниця.

Анич О. Повідомила про неналежні умови у районній лікарні.

 

 

 

Голова громадської ради                                   В. Іванчук

 

 

Секретар громадської ради                                Г. Єрема

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1

засідання лічильної комісії

з обрання керівних органів громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації

м. Вижниця

01.10.2019р.                                                          

 

Присутні члени лічильної комісії:

1. Андрицуляк Н.О.

2. Вятковська Н.Т.

3. Єрема Г.В.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

І. Про розподіл обов’язків між членами лічильної комісії.

I. СЛУХАЛИ: Про вибори голови лічильної комісії.

ПОСТАНОВИЛИ: Головою лічильної комісії обрати Андрицуляк Н.О.

 

II. СЛУХАЛИ: Про вибори секретаря лічильної комісії.

ПОСТАНОВИЛИ: Секретарем лічильної комісії обрати Єрема Г.В.

 

 

Голова лічильної комісії: __Андрицуляк Н.О.                            _________

                                                      (прізвище, ініціали)                                          (підпис)

Секретар лічильної комісії:  Єрема Г.В.                                        _________

Члени лічильної комісії:      Вятковська Н.Т.                                _________

                                               

 

 


ПРОТОКОЛ № 2

засідання лічильної комісії з обрання керівних органів громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації

про результати таємного голосування по виборах

голови громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації

            __________м. Вижниця________                                                  __________01.10.2019 р.___________

                         (місце проведення)                                                                                          (дата проведення)

Присутні:

Голова лічильної комісії _Андрицуляк Н.О.___________________

Секретар комісії ____Єрема Г.В.________________________________

Члени лічильної комісії: __Вятковська Н.Т._______________________________

СЛУХАЛИ: Про результати таємного голосування по виборах голови громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації.

 До складу громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації входять 19 представників ІГС.

Присутні на зборах 14 членів громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації.

У список для таємного голосування по виборах голови громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації внесені всі 19 кандидатур:

Видано бюлетенів для таємного голосування 14.

При розкритті виборчої скриньки виявлено _14_ бюлетенів.

Недійсних _0_ бюлетенів.

При підрахунку голосів встановлені результати:

1. _9__ за _Іванчука В.М._,

2. _5_ за_Сенчука Р.І._,

Таким чином, головою громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації обраний: Іванчук В.М.

 

Голова лічильної комісії: __Андрицуляк Н.О.                          _________

                                             (прізвище, ініціали)                            (підпис)

Секретар лічильної комісії: Єрема Г.В.                                      _________

Члени лічильної комісії:      Вятковська Н.О.                             _________

                                               


ПРОТОКОЛ № 3

засідання лічильної комісії з обрання керівних органів громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації

про результати таємного голосування по виборах

заступника голови громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації

       __________м. Вижниця________                                                           __________01.10.2019 р.___________

                         (місце проведення)                                                                                          (дата проведення)

Присутні:

Голова лічильної комісії _Андрицуляк Н.О.___________________

Секретар комісії ____Єрема Г.В.________________________________

Члени лічильної комісії: __Вятковська Н.Т._______________________________

СЛУХАЛИ: Про результати таємного голосування по виборах заступника голови громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації.

 До складу громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації входять 19 представників ІГС.

Присутні на зборах 14 членів громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації.

У список для таємного голосування по виборах заступника голови громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації внесені всі 19 кандидатур:

Видано бюлетенів для таємного голосування 14.

При розкритті виборчої скриньки виявлено _14_ бюлетенів.

Недійсних _0_ бюлетенів.

При підрахунку голосів встановлені результати:

1. _11__ за _Андрицуляк Н.О._,

2. _3_ за_Клим І.В._,

Таким чином, заступником голови громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації обрана: Андрицуляк Н.О.

 

Голова лічильної комісії: __Андрицуляк Н.О.                          _________

                                              (прізвище, ініціали)                           (підпис)

Секретар лічильної комісії: Єрема Г.В.                                      _________

Члени лічильної комісії:      Вятковська Н.О.                             _________

 

 


ПРОТОКОЛ № 4

засідання лічильної комісії з обрання керівних органів громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації

про результати таємного голосування по виборах

секретаря громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації

                _____м. Вижниця________                                                                __________01.10.2019 р.___________

                         (місце проведення)                                                                                           (дата проведення)

Присутні:

Голова лічильної комісії _Андрицуляк Н.О.___________________

Секретар комісії ____Єрема Г.В.________________________________

Члени лічильної комісії: __Вятковська Н.Т._______________________________

СЛУХАЛИ: Про результати таємного голосування по виборах секретаря громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації.

 До складу громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації входять 19 представників ІГС.

Присутні на зборах 14 членів громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації.

У список для таємного голосування по виборах секретаря громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації внесені всі 19 кандидатур:

Видано бюлетенів для таємного голосування 14.

При розкритті виборчої скриньки виявлено _14_ бюлетенів.

Недійсних _0_ бюлетенів.

При підрахунку голосів встановлені результати:

1. _7__ за _Єрему Г.В._,

2. _6_ за_Клим І.В._,

3. _1_ за Черкач Н.І.

Таким чином, секретарем громадської ради при Вижницькій райдержадміністрації обрана: Єрема Г.В.

 

Голова лічильної комісії: __Андрицуляк Н.О.                          _________

                                             (прізвище, ініціали)                           (підпис)

Секретар лічильної комісії: Єрема Г.В.                                      _________

Члени лічильної комісії:      Вятковська Н.О.                             _________

 
Архів новин